You are here

Ecodesign 2018 – sådan påvirkes ventilationsbranchen

EU's forordning om energirigtigt design for ventilationsaggregater ændres 1. jan. 2018, og kravene til energieffektivitet skærpes. Vi sammenligner med Ecodesign 2016 og gennemgår, hvad de nye 2018-krav betyder for ventilationsaggregater.

 

Hvad er Ecodesign?

EU har udarbejdet et direktiv om miljøvenligt design, som har til formål at reducere verdens energianvendelse og udslip af drivhusgasser. EU-direktivet resulterede derefter i forordninger for forskellige produktgrupper, blandt andet luftbehandlingsprodukter. Ifølge forordningen skal ventilationsaggregater have et vist niveau af energieffektivitet, således at miljøpåvirkningen reduceres.

I ventilationsbranchen er det almindeligt at måle energieffektivitet ud fra temperaturvirkningsgrad og specifik ventilatoreleffekt (SFP). For at opfylde kravene til Ecodesign 2018 kræves både højere temperaturvirkningsgrad og lavere SFP. Hvordan ser de nye krav ud?

 

Temperaturvirkningsgrad

Med temperaturvirkningsgrad måler vi, hvor stor en del af udsugningsluftens varme vi kan genvinde ved hjælp af en varmeveksler. Ecodesign-kravene for alle typer varmevekslere øges og ser ud som følger:

Tør temperaturvirkningsgrad
for varmeveksler
Ecodesign
2016
Ecodesign
2018
Rotorveksler, modstrømsveksler og krydsveksler 67% 73%
Væskekoblet 63% 68%

Vi anbefaler, at man fastsætter 80 % for aggregater med rotorveksler. 80 % kan opnås i langt de fleste projekter.

 

SFP

SFP (Specific Fan Power) bruges til at måle ventilatorernes eleffekt. Jo lavere SFP-tal, desto mere energieffektive er ventilatorerne.

SFP-kravene til Ecodesign 2018 ser forskellige ud afhængigt af, hvilken type varmeveksler der anvendes. Til aggregater med rotorveksler, modstrømsveksler og krydsveksler kræves en værdi for SFP internt på 0,8, hvilket modsvarer en SFPv-værdi på ca. 1,9 med et eksternt tryktab på 200 Pa. Kravene til SFPint er øget ca. 10 % ift. 2016, hvor de lå på 0,9. For aggregater med væskekoblede batterier er SFPint nu 1,3 ift. tidligere 1,4.

  Ecodesign
2016
Ecodesign
2018
SFP internt 0,9 0,8
Svarer til SFPv
(eksternt tryktab 200 Pa)
2,1 1,9

Vi anbefaler en endnu lavere SPFv-værdi på 1,5, hvilket i de fleste projekter kan opnås, hvis der fokuseres på et lavt tryktab i kanalsystemet.

 

Hvad skal du tænke på inden 2018?

Med de nye krav til Ecodesign 2018 bliver det endnu vigtigere med lav energianvendelse i ventilationsaggregater. Temperaturvirkningsgraden skal være højere, hvilket kræver en mere effektiv varmeveksler. SFP-værdien skal være lavere, hvilket forudsætter mere effektive ventilatorer. Her er nogle input til, hvordan kravene kan opfyldes:

  • Du skal måske vælge et større aggregat end tidligere (muliggør højere varmegenvinding og mere effektive ventilatorer).
  • Et større aggregat kræver et større teknikrum. Husk vores Top-serie, som optager mindre plads.
  • Dimensionér kanalsystemet med et lavt tryktab (giver lavere SFPv-værdi).

Det er vigtigt, at du tænker på det allerede nu, både i nuværende og fremtidige projekter. Sørg for, at alle foreskrevne aggregater følger de nye regler.
OBS! Alle aggregater, der leveres fra og med 1. januar 2018, skal opfylde Ecodesign 2018.

Vi har nu udvidet vores sortiment af Ecodesign 2018-godkendte ventilationsaggregater. Med nye og flere valgmuligheder af varmevekslere og ventilatorer kan vi altid levere aggregater med størst mulig energieffektivitet.

 

Vil du vide mere om, hvordan dine projekter påvirkes af Ecodesign 2018?

Tal med os

 


EU's skærpede regler for Ecodesign 2018 påvirker ventilationsbranchen

Følg os: