You are here

Home Concept FTX

Centralt placeret FTX-aggregat til renovering og nybyggeri af etageejendomme


Home Concept blev lanceret i 2011, og siden da er der installeret tusindvis af aggregater i etagebyggeri. Vi ser en tydelig stigning i antallet af centralt placerede FTX-aggregater i stedet for at have et aggregat i hver lejlighed. Derfor er FTX-aggregatet nemt at styre og overvåge, og lejerne behøver ikke at blive forstyrret i forbindelse med service af aggregaterne.

En balanceret indblæsnings- og udsugningsventilation med højeffektiv varmegenvinding skaber det bedste indeklima og giver den laveste energianvendelse. Home Concept har tilpasset automatik til boliger og et stort udvalg af ventilatorer, motorer og varmegenvindingsenheder, hvilket giver den bedste energioptimering.

Flere og flere vælger modstrømsvekslere til boligprojekter, eftersom der ikke er risiko for lugtoverførsel mellem afgangsluft og tilgangsluft. Vores modstrømsvarmevekslere er udstyret med en unik, patenteret afrimningsteknik – ODS. Den sikrer den højest mulige årstemperaturvirkningsgrad uden at risikere, at veksleren fryser og blokeres af is.

Læs mere om boligventilation

  • Ekstremt lav energianvendelse
  • 6-160 lejligheder/aggregat
  • Nemt for ejendomsejeren, installatøren og lejeren
  • Luftmængde 360 – 16 200 m3/h
  • 19 størrelser

Byg dit
Home Concept FTX

IV Produkt Designer er et beregningsprogram, der er udviklet til IV Produkts luftbehandlingsaggregater. Programmet genererer aggregatmålskitser og oplysninger om ydelse, som kan eksporteres i form af intelligente filer til forskellige CAD-programmer.

 

Download IV Produkt Designer

Home Concept FTX
brochure

Download brochurer og teknisk dokumentation på vores dokumentportal. Her finder du også spørgsmål og svar samt en vidensbank med tips, anbefalinger og meget andet.

Download brochure