You are here

IV Produkt Designer

Vi ønsker at gøre hverdagen nemmere for konsulenter, installatører og entreprenører. Vores program IV Produkt Designer hjælper dig med projektering og dimensionering af ventilationsaggregater.

Download den seneste version af
IV Produkt Designer

Log ind for at downloade den seneste version af IV Produkts beregningsprogram IV Produkt Designer G3 305.27.5.0

Mere om IV Produkt Designer

Hvad er IV Produkt Designer?

IV Produkt har i flere år produceret software, som skal være et værktøj, når du skal projektere og dimensionere et luftbehandlingsaggregat.

IV Produkt Designer er et beregningsprogram, der er udviklet til IV Produkts ventilationsaggregater. IV Produkt Designer er enkelt og intuitivt. Programmet genererer dimensionerede aggregatmålskitser, der kan ses tredimensionelt fra forskellige vinkler.

LCC – livscyklusenergiomkostninger

IV Produkt Designer indeholder også et selvstændigt LCC-beregningsprogram.
Det giver dig mulighed for at beregne energiomkostningerne ved dit eksisterende luftbehandlingsaggregat. Et godt hjælpemiddel, når du skal lave en energideklaration.

 

Du finder LCC-programmet længst nede i menuen i IV Produkt Designer.

Hvis du bygger dit aggregat i IV Produkt Designer G3, får du en dimensioneret og færdig målskitse med tekniske data indeholdende SFPv-værdier, temperaturvirkningsgrad, lyddata og meget mere.

Programmet genererer en tredimensionel model af luftbehandlingsaggregatet, som kan importeres i AutoCAD (DXF).

Beskrivelsestekster direkte fra programmet

For hvert projekt, der køres i programmet, er der beskrivelsestekster (AMA), som kan eksporteres til et Word-dokument. Beskrivelsesteksten er dokumentation for aggregatet og ligger til grund for instruktioner, drift og vedligeholdelse. Den kan anvendes til at kopiere oplysninger til projektdokumenter.

 

What's new in the latest version?

Version 305.27.5.0

Envistar Top in sizes 06 and 10 with EcoCooler and ThermoCooler HP can now be ordered with the cooling unit separated from the AHU. The unit height for site transportation is reduced to 1510 mm.

The new size 1580 has been added to the Envistar Flex series.

New Geothermal pre-heating coil.

The investment calculation is now also available for Home Concept EcoHeater.

 

Version 305.26.1.0

Calculate energy saving and payback time

Under the Energy tab, you can now select Investment Calculation, a simplified and more straight forward version of our LCC and ROI calculations, more adapted to the format used among property owners. It provides a quick and easy way of calculating energy savings and payback times for AHU replacement projects. You can also get information about how the property value will be affected by the investment.

New rotor geometries with lower pressure drops

You can now select the full range of new rotor geometries R20–R60, also for the larger range of units, sizes 740, 850 and 980. You will have the same efficiency, but with a lower pressure drop.

More options to present technical data in printouts

Under Tools and Settings, you can in the default settings select if you want SEER, (Calculated Seasonal Efficiency Ratio) for an EcoCooler or a ThermoCooler HP during its cooling season operation, to be presented on your technical data.

New Zone control and updated flowchart layout

You can now select the new Zone control options, with better layout and presentation of the zones in the flowcharts.

 

Følg os: