You are here

IV Produkt Designer

Vi ønsker at gøre hverdagen nemmere for konsulenter, installatører og entreprenører. Vores program IV Produkt Designer hjælper dig med projektering og dimensionering af ventilationsaggregater.

Download den seneste version af
IV Produkt Designer

Log ind for at downloade den seneste version af IV Produkts beregningsprogram IV Produkt Designer G3 305.27.1.0

Mere om IV Produkt Designer

Hvad er IV Produkt Designer?

IV Produkt har i flere år produceret software, som skal være et værktøj, når du skal projektere og dimensionere et luftbehandlingsaggregat.

IV Produkt Designer er et beregningsprogram, der er udviklet til IV Produkts ventilationsaggregater. IV Produkt Designer er enkelt og intuitivt. Programmet genererer dimensionerede aggregatmålskitser, der kan ses tredimensionelt fra forskellige vinkler.

LCC – livscyklusenergiomkostninger

IV Produkt Designer indeholder også et selvstændigt LCC-beregningsprogram.
Det giver dig mulighed for at beregne energiomkostningerne ved dit eksisterende luftbehandlingsaggregat. Et godt hjælpemiddel, når du skal lave en energideklaration.

 

Du finder LCC-programmet længst nede i menuen i IV Produkt Designer.

Hvis du bygger dit aggregat i IV Produkt Designer G3, får du en dimensioneret og færdig målskitse med tekniske data indeholdende SFPv-værdier, temperaturvirkningsgrad, lyddata og meget mere.

Programmet genererer en tredimensionel model af luftbehandlingsaggregatet, som kan importeres i AutoCAD (DXF).

Beskrivelsestekster direkte fra programmet

For hvert projekt, der køres i programmet, er der beskrivelsestekster (AMA), som kan eksporteres til et Word-dokument. Beskrivelsesteksten er dokumentation for aggregatet og ligger til grund for instruktioner, drift og vedligeholdelse. Den kan anvendes til at kopiere oplysninger til projektdokumenter.

 

What's new in the latest version?

Version 305.26.1.0

Calculate energy saving and payback time

Under the Energy tab, you can now select Investment Calculation, a simplified and more straight forward version of our LCC and ROI calculations, more adapted to the format used among property owners. It provides a quick and easy way of calculating energy savings and payback times for AHU replacement projects. You can also get information about how the property value will be affected by the investment.

New rotor geometries with lower pressure drops

You can now select the full range of new rotor geometries R20–R60, also for the larger range of units, sizes 740, 850 and 980. You will have the same efficiency, but with a lower pressure drop.

More options to present technical data in printouts

Under Tools and Settings, you can in the default settings select if you want SEER, (Calculated Seasonal Efficiency Ratio) for an EcoCooler or a ThermoCooler HP during its cooling season operation, to be presented on your technical data.

New Zone control and updated flowchart layout

You can now select the new Zone control options, with better layout and presentation of the zones in the flowcharts.

Version 305.25.1.0

News for the Envistar Top range

Three new sizes: 17 (replaces 16), 22 (replaces 21) and 28 (completely new).

The air flow range increases from 2.0 to 2.8 m3/s (7,200 to 10,000 m3/h).

All sizes can be delivered with rotary heat exchanger and counter-flow heat exchanger.

The integrated cooling unit EcoCooler is available for all sizes, 04 to 28.

The integrated reversible heat pump ThermoCooler HP is available for sizes 06 to 28, with rotary heat exchanger.

New, more flexible, placements of duct connections.

All configurations can be selected with the Easy Access concept, making site-transportation into the plant room easier.

Calculations of duct-mounted heating and cooling coils are now also possible for the Envistar Top range.

 

Følg os: