You are here

Vi skaber et godt indeklima
og sparer energi

Siden 1969 har vi specialiseret os i at udviklet og fremstille energieffektive ventilationsaggregater. I dag er vi førende på markedet og har branchens højeste udviklingstakt.

Ved at tænke innovativt og bæredygtigt skaber vi indeklimaer, som får mennesker til at trives, samtidig med at vi sparer på jordens ressourcer. Vi har nogle fleksible produktserier, som opfylder de fleste behov. I dag anvendes vores ventilationsaggregater på tusindvis af skoler, arbejdspladser, og hospitaler samt i arenaer og boliger rundt om i Europa.

Vi tænker i nye baner!

IV Produkt er en privatejet virksomhed, som ligger i Växjö i Småland, og som udvikler og fremstiller innovative løsninger til luftbehandling. Det har vi gjort siden 1969. I dag er vi førende på markedet inden for udvikling og produktion af ventilationsaggregater. Denne positionen har vi nået ved at have den højeste udviklingstakt i branchen.

Vi tilbyder innovative produkter af høj kvalitet, som gør det muligt at genvinde energi og skabe et godt indeklima. Dette har været vores filosofi i mange år, hvilket har skabt stor fremgang for os med en gennemsnitlig vækst på 12 % de seneste 10 år.

Vores fokus på livscyklusomkostninger (LCC) gennemsyrer hele virksomheden fra produktudvikling til salg. Det er en naturlig del af vores udviklingsarbejde. Målet er tydeligt. Vores produkter skal give dig som kunde de laveste samlede omkostninger til indkøb, drift og service. Optimerede livscyklusomkostninger giver derudover ejendommen en højere værdi. Til syvende og sidst handler det om, at vi sammen skal værne om miljøet og jordens ressourcer.

Med vores komplette udvalg af produkter og den lange erfaring, vi har opbygget, kan vi finde løsninger til luftbehandling, som tilgodeser de fleste behov. Vi deler gerne vores viden og søger at gøre det nemt og trygt for dig som kunde at vælge IV Produkt som din leverandør.

 

Det er vigtigt for os at have et langsigtet samarbejde med kunder og leverandører. Dermed kan vi skærpe kravene yderligere, når vi udvikler nye produkter og fremstillingsmetoder. Vores ventilationsaggregater er testet og certificeret af Eurovent Certification, hvilket giver kunden en tryghed. En naturlig del af vores kvalitets- og miljøarbejde er, at vi er certificeret iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Den langsigtede strategi afspejles også tydeligt i de investeringer, vi foretager. Vi har foretaget store investeringer i lokaler til udviklingslaboratorium, produktion, kontor og uddannelsescenter. For at effektivisere og øge kapaciteten har vi installeret produktionsmaskiner med den nyeste teknik.

Hos IV Produkt bidrager vi til noget, som alle bærer et stort ansvar for – vi sparer på jordens ressourcer. Det betyder, at vi arbejder i en fremtidssikret branche og har en vigtig opgave.

Tøv ikke med at kontakte os!
 

Vores forretningsidé

IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljø- og energieffektive ventilationsaggregater.

 

IV Produkt arbejder i en fremtidssikret branche. Et historisk tilbageblik viser, at det har været sådan siden starten i 1969. Vores langsigtede strategi afspejles tydeligt i de fremtidsinvesteringer, vi har lavet. Gennem årene har vi gennemført store investeringer i lokaler til udvikling, produktion, kontor og uddannelse.

 • 1969

  Syv entreprenører grundlægger virksomheden Industriventilation

 • 1980

  Eksportvirksomheden opstartes

 • 1981

  Skanska køber virksomheden

 • 1990

  Virksomheden flytter til Sjöuddevägen i Växjö

 • 1991

  Forretningsidéen formuleres:
  IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger
  miljø- og energieffektive ventilationsaggregater.

  I dag står bæredygtighed højt på dagsordenen.
  Mange taler om energieffektivitet og livscyklusomkostninger.
  Det er begreber, som IV Produkt arbejdede med allerede i
  starten af 1990'erne, og som dengang var en del af vores forretningsidé.

 • 1993

  Der oprettes egen salgsorganisation

 • 2005

  Alf og Mattias Sjöberg køber virksomheden

 • 2006

  Virksomheden skifter navn fra Industriventilation til IV Produkt

 • 2008

  Vi udvider med 1800 m2

 • 2011

  Virksomheden fortsætter med at vokse, og vi udvider med yderligere 3700 m2.

 • 2013

  Vi fortsætter med at vokse og investerer i fremtiden.

  Nogle af de områder, som er omfattet af vores investeringsprogram på 120 MSEK, som vi søsatte i 2013, er:
  • Investeringer i nye maskiner, blandt andet en automatiseret pladebearbejdningslinje, som fremstiller alle luger og paneler til vores aggregater.

  • Nyt logistikcenter, hvor vi kan laste og losse alt materiale under tag samt føre et omkostningseffektivt lager, også i forbindelse med en fremtidig vækst.

  • Opbygning af et Competence Center, som er et mødested for viden, konferencer og uddannelse.

  • Udvikling af et Innovation Center, hvor fremtidens ventilationsaggregater udvikles og testes.

 • 2014

  Der oprettes datterselskaber i Storbritannien, Norge og Tyskland.

 • 2016

  Vores investeringsprogram, der begyndte i 2013 er nu afsluttet, og tempoet i udvikling af nye produkter stiger markant.

  Takket være vores nye Competence Center kan vi gennemføre flere og bedre uddannelsesforløb end nogensinde før.

 • 2016

  Mattias Sjöberg køber de resterende aktier og bliver eneejer af selskabet IV Produkt

 • 2019

  Just in time for our 50 year anniversary, we reach a revenue of 1 billion SEK, a goal that we set in 2013 and that we have worked hard to reach ever since.

  50 years of air handling

  With plans of new investments and expanded production facilities, we now continue towards our new goal:
  2 billion SEK in 2026!

Ledelse

Mattias Sjöberg

Administrerende direktør

+46 470-75 88 60
+46 70-630 75 33
mattias.sjoberg [at] ivprodukt.se

Björn Fredriksson

Försäljningschef Sverige

+46 470-75 88 44
+46 70-692 88 44
bjorn.fredriksson [at] ivprodukt.se

Magnus Lind

SVP Sales & Marketing Europe

+46 470-75 89 62
+46 70-558 73 31
magnus.lind [at] ivprodukt.se

Leif Svensson

Personalechef

+46 470-75 88 02
+46 70-676 88 02
leif.svensson [at] ivprodukt.se

Fredrik Wolff

Teknisk chef

0470-75 88 36
070-695 88 17
fredrik.wolff [at] ivprodukt.se

Helén Fransson

Økonomichef

+46 470-75 88 04
+46 70-686 88 04
helen.fransson [at] ivprodukt.se

Mattias Kjellsson

COO

+46 470-75 88 07
+46 70-355 88 07
mattias.kjellsson [at] ivprodukt.se

 

 

 

Miljø og kvalitet

Miljøanliggender står højt på dagsordenen. Virksomheder, organisationer, myndigheder og privatpersoner lægger stadig større vægt på miljøaspekter i forbindelse med deres forretningsrelationer. Det, synes vi, er godt. Hos IV Produkt arbejder vi langsigtet med at bygge en bæredygtig virksomhed, som skaber værdi for vores kunder. Gennem vores produkter, vores fokus på livscyklusomkostninger (LCC) og vores måde at agere på bidrager vi til en mere bæredygtig verden, hvor vi sparer på jordens ressourcer. For at støtte dette arbejde har vi kvalitetssikret virksomheden iht. ISO 9001 og indført et miljøstyringssystem iht. ISO 14001.
 

Vores miljøpolitik kort fortalt

 • Hos IV Produkt tilstræber vi at minimere belastningen af miljøet og menneskers helbred. De produkter, vi fremstiller, skal bidrage til en bæredygtig økologisk udvikling.
 • Vi skal arbejde aktivt med miljøanliggender i alle dele af virksomheden, eksempelvis gennem information og uddannelse. Der skal opmuntres til at komme med forslag til forbedringer.
 • Vil skal mindske miljøpåvirkningen, blandt andet ved at øge udnyttelsesgraden af råvarer og energi og ved at reducere mængden af affald.
 • Vores indsats for miljøet og sundheden skal overgå de krav, der stilles i love, regler, tilladelser og betingelser. Dette skal ske ved regelmæssigt at gennemgå virksomheden ud fra et miljøbeskyttelsessynspunkt og komme med forslag til forbedring af processer, produkter, materialevalg, organisation og rutiner.
 • Inden der træffes beslutning om investeringer, nybygning, ombygning eller andre forandringer, tager vi hensyn til miljø- og sundhedsanliggender, risici og konsekvenser.
 • Vi skal håndtere alle miljøsager hurtigt. De berørte parter skal underrettes, og vi skal fremme en åben dialog og sikre, at viden om miljøbeskyttelse er lettilgængelig.
 • Vi skal stræbe efter altid at udvikle vores produkter med henblik på at minimere påvirkningen af miljøet og sundheden i hele produktets livscyklus.

 

Hvad vi kan påvirke

Grundlaget for miljøarbejdet er, at den enkelte afdeling identificerer forskellige miljømæssige aspekter. Ud fra dette fastlægger virksomhedsledelsen de miljøaspekter, der skal indgå i vores miljøstyringsprogram. Miljøaspekterne tages løbende i betragtning og altid i forbindelse med konstruktion, udvikling og indkøb af nye produkter og komponenter.

 

 

Uddannelse og opfølgning

Vores miljøstyringssystem holdes ajour i forbindelse med virksomhedsledelsens gennemgang. For yderligere at sikre miljøarbejdet gennemfører vi løbende kurser i miljøanliggender. Kurserne tilpasses til de forskellige arbejdsområder, for at vi kan opnå en optimal effekt.
 

Prioriterede områder

IV Produkt har fastsat fem vigtige områder, hvor vi kan styre vores påvirkning af miljøet:

 • Energitilbageførsel
 • Kemikalier
 • Udnyttelse af råvarer
 • Kildesorteringssystemer
 • Godstransporter

 

Kvalitet i alle led

Kvalitetstankegangen gennemsyrer alt arbejde hos IV Produkt. Vi skal forbindes med kvalitet, når det gælder produktion, markedsføring og kundeservice. Ved at lave tydelige tilbud skaber vi tryghed og tillid. Vi gennemgår de tekniske og økonomiske specifikationer med kunden for at undgå misforståelser. Hvis der ønskes specialløsninger, bruger vi specialkompetencer. Når ordren modtages, kontrolleres den, og eventuelle afvigelser godkendes og underskrives af den tekniske afdeling. Når det hele er gennemgået, får kunden en bekræftelse på, at IV Produkt kan udføre ordren i henhold til kundens ønsker.

Det er vores målsætning altid at lave kvalitet, når vi udvikler nye produkter. Vi prioriterer tekniske løsninger, hvor vi kan verificere pålideligheden, og både produktsikkerheden og de miljømæssige aspekter tages løbende i betragtning i forbindelse med konstruktionsarbejdet. Ved at fokusere på livscyklusomkostningerne skaber vi bæredygtige værdier for kunden, samtidig med at vi sparer på jordens ressourcer.

Relaterede dokumenter

ISO 9001 Certifikat

ISO 14001 Certifikat

 

Vores måde at agere

Hos IV Produkt har vi besluttet at gøre en forskel for vores kunder og for miljøet. Derfor har vi opstillet nogle værdier, som styrer, hvordan vi agerer i forhold til hinanden og i forhold til vores kunder og leverandører og det øvrige samfund.

Innovation

Vi tør tænke i nye baner og bestræber os altid på at forbedre vores produkter og arbejdsmetoder. Ved at finde vores egne og uventede løsninger driver vi udviklingen fremad i stedet for at følge den.

 

Pålidelighed

Du kan stole på os. Uanset om du er kunde, medarbejder eller leverandør, står IV Produkt for tryghed.

 

Langsigtethed

IV Produkt er ikke som andre virksomheder.

Eftersom ejerne er i virksomheden, er beslutningerne præget af langsigtethed. Det sikrer, at vi ikke bare er fremgangsrige nu, men også er en stærk aktør på sigt.

Omtanke

Hos IV Produkt tager vi os af hinanden og omverdenen. Vores produkter bidrager til en mere bæredygtig verden ved at spare på jordens ressourcer.

 

Værdiskabelse

Hos IV Produkt skaber vi merværdi. Med miljø- og energieffektive løsninger skaber vi værdifulde løsninger, som gør en forskel for vores kunder og for samfundet.

 

Engagement

Hos IV Produkt stiller vi høje krav til os selv og ønsker at overgå forventningerne med hensyn til alt, hvad vi gør. Vi tager ansvar, og ved at dele vores viden, vokser vi sammen.

Ledige stillinger

Ønsker du at arbejde i en fremtidssikret branche?

Det er vigtigt, at vores medarbejdere trives, har det sjovt og er stolte over at arbejde hos IV Produkt. Som privatejet selskab arbejder vi langsigtet og stræber efter at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor den enkelte får mulighed for at vokse. IV Produkt har ekspanderet kraftigt i de senere år og søger altid engagerede og kompetente medarbejdere. Vil du være med til at udvikle IV Produkt?

 

Er du interesseret i at arbejde hos os, selvom der ikke er nogen ledige stillinger lige nu? Send venligst en uopfordret ansøgning eller abonner på ledige stillinger!

Har du ansøgt om et job før og gemt dine oplysninger hos os?

Log ind

 

Følg os: