You are here

Så hurtigt er det at beregne
energibesparelser og tilbagebetalingstid

Selvom et ældre ventilationsanlæg ser ud til at være i god stand, kan det være mere rentabelt at udskifte det. Det er nemt at beregne energibesparelser og tilbagebetalingstid, når du for eksempel udskifter et anlæg fra 90'erne.

Eftersom det er over 20 år gammelt, er der betydeligt mere effektive anlæg i dag. For at beregne energibesparelsen og tilbagebetalingstiden foretages en investeringsberegning i IV Produkt Designer.

 

Se filmen om, hvordan du regner med energibesparelse og tilbagebetaling til et aggregatsbyte

 

Sammenligning:

Ældre anlæg

 • Luftmængde: 20 000 m³/h
 • Remtrukne ventilatorer, SFP-værdi: 3,5 kW/m³/s
 • Varmegenvinding, ca. 40 % genvinding
 • Driftstid: 3 500 timer/år

I 90'erne brugte man ofte pladevarmevekslere, batterigenvinding eller heatbanks som varmegenvinding. Ved installationen lå temperaturvirkningsgraden på omkring 50 %, og efter mere end 20 års drift kan den være reduceret til ca. 40 %.

 

Nyt anlæg, Envistar Flex

 • Luftmængde: 20 000 m³/h
 • Roterende varmeveksler
 • Reversible varmepumpe ThermoCooler HP
 • Temperaturvirkningsgrad: 87,8 % (Varmepumpe + roterende varmeveksler)
 • SFP-tal: 1,44 kW/m³/s
 • Energipris: 2,50 DKK/kWh for el, 0,70 DKK/kWh for varme
 • Installationsomkostninger: 900 000 DKK
 • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger i 20 år: 10 000 DKK x 20 år = 200 000 DKK
 • Energibevarelse: 141 000 kWh/år
 • Tilbagebetalingstid: 4,1 år
 • Øgning af ejendomsværdien: 2 060 000 DKK (øget driftsnetto på ca. 165 000 DKK og et afkastkrav på 8 %)

 

 

Følg os: