You are here

Boligventilation

Energieffektiv FTX-løsning

Envistar Home Concept er en serie centralt placerede, højeffektive FTX-aggregater, som er skræddersyet til etagebyggeri. Med specialtilpasset automatik og et stort udvalg af ventilatorer, motorer og varmegenvindingsenheder er der gode forudsætninger for at opnå en energioptimeret luftbehandling.

Enkelt ejerskab

Her du brug for at forbedre ventilationen i din ejendom, eller er du i gang med at bygge nyt? Så anbefaler vi aggregaterne fra Envistar Home Concept, som er skræddersyet til etageejendomme.

Den centrale placering af aggregatet gør det nemmere at servicere og overvåge. Dine omkostninger reduceres, og du behøver ikke at forstyrre lejerne for at udføre service.

Højeffektivt

Med højeffektivt mener vi, at varmegenvindingen skal være over 80 %, tør temperaturvirkningsgrad. Desuden har ventilatorerne, som driver aggregatet, en meget lav SFPv-værdi.

Fordele

 • Central placering
 • Specialtilpasset automatik til etagebyggeri
 • Høj grad af varmegenvinding
 • Komponenter med lavt trykfald
 • Eleffektive ventilatorer, lav SFPv-værdi
 • Kan klare 6-160 lejligheder/aggregater
 • Nemt for ejeren af ejendommen, installatøren og lejeren

F-system, udsugning uden varmegenvinding

 

Friskluftindtag via spalteventiler i vinduesrammerne. Afgangsluften føres ud gennem ventiler i badeværelse og køkken. Varmen i dette system genanvendes ikke, men forsvinder lige ud via en udsugningsventilator.

Fordele

 • Enkelt kanalsystem

Ulemper

 • Ingen genvinding, hvilket medfører, at meget energi går til spilde
 • Besværlig adgang ved skift af filter og rengøring af spalteventiler
 • Koldt og med gennemtræk
 • Opfylder ikke den svenske byggestyrelses (Boverket) krav til renovering og nybyggeri.

Udsugningsaggregat med genvinding via ekstern varmepumpe

 

Friskluftindtag via spalteventiler i vinduesrammerne. Afgangsluften føres ud gennem ventiler i badeværelse og køkken. Varmen i dette system genvindes gennem en ekstern varmepumpe, som sammenkobles med udsugningsaggregatet med et brinesystem.

Fordele

 • Enkelt kanalsystem
 • Varmegenvinding i afgangsluften

Ulemper

 • To varmevekslinger medfører en ringere virkningsgrad. Fra luft til brine og fra brine til varmepumpe
 • Et brinesystem med kold væske medfører afluftnings- og korrosionsproblemer og kræver kondensisolering
 • Flere forskellige styresystemer skal koordineres

Ældre, centralt placeret FTX-aggregat med batterivarmeveksler, krydsveksler eller heatpipe

 

Fordele

 • Let adgang ved skift af filter og service. Eksempelvis 30 lejligheder = 1 aggregat, hvilket medfører 2 ventilatorer og 2 filtre
 • Central styring og overvågning
 • Adskilte luftveje uden risiko for lugtoverførsel mellem afgangs- og tilgangsluft

Ulemper

 • Ventilatorer med lav virkningsgrad, oftest remtrukne og med høje vedligeholdelsesomkostninger
 • Lav varmegenvindingsgrad, 40-55 %

Lejlighedsaggregat – FTX med varmegenvinding

 

Fordele

 • Varmegenvinding

Ulemper

 • Mange aggregater medfører store vedligeholdelsesomkostninger. Eksempelvis 30 lejligheder = 30 aggregater, hvilket medfører 60 ventilatorer og 60 filtre
 • Besværlig adgang ved skift af filter
 • Risiko for generende lyd
 • Dyrere installation end et centralt aggregat