You are here

Ecodesign

Vi står over for store udfordringer med hensyn til verdens energiforsyning, og kravene fra EU påvirker ventilationsbranchen. Her fortæller vi mere om EU-krav til energieffektivisering.

 

Lov om øget energieffektivitet

EU har udarbejdet en forordning om miljøvenligt design, som har til formål at reducere verdens energianvendelse og udslip af drivhusgasser. Ifølge forordningen skal produkter, der bruger energi, have et vist niveau af energieffektivitet, således at miljøpåvirkningen reduceres.

At EU stiller højere krav, giver mange vindere. Miljøvenlige bygninger bidrager til en mere bæredygtig udvikling. Ejendomsejere får lavere driftsomkostninger, hvilket også medfører, at bygningerne stiger i værdi. Der skabes flere arbejdspladser. Men det vigtigste er, at vi sparer på jordens ressourcer.

 

Kravene fra EU påvirker ventilationsbranchen

Forordningen om Ecodesign indføres i to trin. Det første i 2016 og det andet i 2018. Forordningen stiller krav til producenterne, for at de kan CE-mærke deres produkter. I ventilationsbranchen er det primært vekslerens tørre temperaturvirkningsgrad og ventilatorernes eleffektivitet, der reguleres.

  Ecodesign
2016
Ecodesign
2018
Tør
temperaturvirkningsgrad
varmegenvindingsenhed
67% 73%
Tør
temperaturvirkningsgrad
batterivarmeveksler
63% 68%

I tabellen vises, hvordan kravene til eleffektivitet ser ud i Ecodesign-forordningen. For rotorer, modstrømsvarmevekslere og krydsvekslere skal temperaturvirkningsgraden være mindst 67 % i 2016 og 73 % i 2018. Kravene til batterivarmevekslere ligger noget lavere på henholdsvis 63 % i 2016 og 68 % i 2018.

Følg os: