You are here

Indeklimaet påvirker præstationsevnen

Varme somre og kolde vintre er noget, som mange ønsker. Undtagen når det drejer sig om indeklimaet på arbejdspladsen. Menneskers velbefindende og evne til at præstere optimalt påvirkes i høj grad af indeklimaet.

 

Produktiviteten øges markant med den rette temperatur

Arbejdstilsynet anbefaler at temperaturen under normale klima og arbejdsforhold holdes på 20–22 grader ved stillesiddende arbejde. Temperaturen må ikke overstige 25 grader og bør ikke komme under 18 grader.

Uden for intervallet for den anbefalede temperatur påvirkes mennesker negativt. En høj temperatur, som er almindelig på mange arbejdspladser i løbet af sommeren, sænker præstationsevnen, forårsager træthed og bidrager til koncentrationsvanskeligheder. Høje temperaturer er også en fysisk belastning for hjertet. Tungt arbejde kombineret med høje temperaturer og dårligt indeklima kan derfor indebære en skadelig arbejdssituation.

Ud over at den rigtige temperatur skal opretholdes, er det vigtigt, at luften er af god kvalitet for at bevare et præstationsniveau i top. Et godt indeklima bør være en selvfølge i alle vores skoler, boliger og på arbejdspladserne.

Prestationsförmåga - Graf

Ved en temperatur på 25 grader falder produktiviteten ved fysisk arbejde med 10 % eller mere​.

 

Industri med optimeret temperatur øger lønsomheden

I dag er det næsten en selvfølge med klimaanlæg i bilen, og det bliver mere og mere almindeligt på kontorer og i butikker, men i industrien er det stadig ret usædvanligt. Men måske er det der, hvor det bedst kan betale sig at have et godt indeklima?

Et godt indeklima øger ikke blot lønsomheden, men skaber også trivsel og giver et bedre helbred.

Et eksempel fra en samlefabrik, hvor luften afkøles og opvarmes med luft, viser, at produktiviteten falder med mindst 10 %, hvis temperaturen er 25 grader i stedet for 20.

Hvor store er så ekstraomkostningerne til integreret køling ved en ny installation? Produktionslokalet er i eksemplet på 12.000 m2 og har et luftflow på 100.000 m3/pr. time. Fire ventilationsaggregater med den integrerede kølemaskine EcoCooler fra IV Produkt indebærer en ekstra installationsudgift for kølemaskinen på ca. 1,2 mio. kr. og en driftsomkostning på ca. 100.000 kr. om året.

Hvis vi ser på, hvad det koster industrien med et for varmt indeklima uden køling i en måned, kan det være op til 1,7 mio. kr. i øgede lønomkostninger. De øgede lønomkostninger er for det overarbejde, der kræves for at kompensere for tabet af produktion og opretholde leveringssikkerheden.

Investeringen til afkølede produktionslokaler betaler sig hjem på mindre end et år, samtidig med at menneskene føler sig bedre tilpas, ifølge eksemplet.

 

 
Eksempel fra samlefabrik
Areal 12 000 m2
Luftmængde 100.000 m3/pr. time
Driftsomkostning, køling 100.000 kr. om året
Ansatte 250
Meromkostninger uden køling
Overtid 17 t/person
Omkostninger ved overarbejde 400 kr./pr. time
Samlede ekstra omkostninger for lavere produktivitet cirka 1,7 mio. kr.
Integreret køling
Installationsomkostninger 1,2 mio. kr.
Tilbagebetalingstid 9 måneder

Følg os: