You are here

Ny ventilationsløsning øger ejendomsværdien

Opfattelsen af de fordele, der kan skabes med god ventilation, har ændret sig i årenes løb. Ventilation er gået fra at være et lovkrav, der skal opfyldes, til noget, som skaber værdi og i høj grad påvirker menneskerne og økonomien i en bygning.

Efter at betydningen af et godt "indeklima" i en bygning var blevet diskuteret, gik der ikke længe, før man indså, at en ny og gennemtænkt ventilationsløsning også indebærer en konkret energibesparelse. Denne energibesparelse er en del af ligningen, som fører til en øget ejendomsværdi.

 

Hvordan kan innovativ ventilation påvirke ejendomsværdien?

En ejendom vurderes blandt andet på baggrund af afkastet, nettodriftsindtægten, udviklingspotentialet og dens placering. Af disse faktorer kan både udviklingspotentialet og nettodriftsindtægten påvirkes af ventilationen.

Et godt indeklima med komfortkøling øger lejernes trivsel og effektivitet. For udlejeren giver dette mulighed for højere lejeindtægter pr. kvadratmeter. Desuden kan ejendommens indretning ændres ved at integrere køling i ventilationsaggregater, og tagflader kan anvendes til andet end tekniske installationer. Alt dette skaber et øget udviklingspotentiale, hvilket øger værdien af ejendommen.

Så kommer vi tilbage til, hvordan energibesparelse kan påvirke ejendomsværdien. Energibesparelsen reducerer ejendommens samlede driftsomkostninger. Nettodriftsindtægten beregnes ved at trække driftsomkostningerne fra de samlede lejeindtægter. Hvis nettodriftsindtægten deles med ejendommens afkastkrav, udgør det ejendomsværdien. En højere nettodriftsindtægt fører således til en øget ejendomsværdi.

Det lyder måske avanceret, men det er egentlig ganske enkelt. Energieffektiv ventilation er en god investering, der øger ejendomsværdien. Og en højere ejendomsværdi giver mulighed for at foretage nye investeringer.

 

Ny ventilationsløsning øger ejendomsværdien - Model

Modellen viser en almindelig måde at beregne ejendomsværdien på.

 

Ny ventilationsløsning øger ejendomsværdien - Eksempel

Her ser du et eksempel på en bygning, der har udskiftet ventilationsaggregatet og reduceret energiomkostningerne (forøget nettodriftsindtægten) med 50.000 kr. om året. Med et afkastkrav på 5 % øges ejendomsværdien med 1 mio. kr​.

Følg os: