You are here

Kølegenvinding

Kølemaskinen EcoCooler kan fås med en indbygget roterende varmeveksler til kølegenvinding i sekvens med kølemaskinen. På denne måde opnås en maksimal energiudnyttelse og en lav tilslutningseffekt.

Til samtlige størrelser kan den roterende varmeveksler vælges i standard- eller plusudførelse, hvilket giver optimal genvinding. Begge udførelser kan leveres med hygroskopisk overflade, hvilket reducerer energianvendelsen yderligere.


Følg os: