You are here

Luft

Jorden er omgivet af luft, som har et tryk, der er nødvendigt for at opretholde livsprocesserne. Et menneske indånder cirka 1 m3 luft i timen. Luften er en blanding af luftarter, forurening og damp. Tør, ren luft findes kun i teorien. De luftarter, som luften består af, er primært kvælstof (77 %), ilt (22 %), argon samt andre luftarter (kuldioxid, brint, neon, helium, krypton) og vanddamp (1 %).

Fugtig luft
Der er altid en vis mængde vanddamp i luften. Fugtig luft er altså en blanding af tør luft og vanddamp. Fugtigheden i indendørs luft kan ændres til det ønskede indhold gennem befugtning/affugtning.

Temperatur
Temperaturen måles med et termometer og angives i °C (grader celsius), °F (grader fahrenheit) eller K (kelvin). 

Absolut fugtighed – dampindhold
Med absolut fugtighed menes den vandmængde i kilo, der er i et kilo tør luft. Luftens evne til at indeholde vand falder med temperaturen.

Relativ fugtighed – relativt damptryk
Dette angiver, hvor meget fugt luften indeholder i forhold til den størst mulige fugtmængde ved en bestemt temperatur. Hvis den relative fugtighed eksempelvis er 10 %, betyder det, at vanddampen i luften har et tryk (= partialtryk), som er 10 % af vanddampens mætningstryk ved en bestemt temperatur.

Entalpi
Entalpi er luftens varmeindhold, som angives i kJ/kg luft.

Mollier-diagrammet 
Mollier-diagrammet hjælper os med på en overskuelig måde at kunne beskrive og forstå de tilstandsændringer, der sker med luften, når den henholdsvis afkøles og opvarmes. Du kan få nærmere oplysninger om, hvordan man læser og anvender et Mollier-diagram her.

 

Følg os: