You are here

Ventilatorkurve

Ventilatorkurver beskriver ventilatorkapaciteten og ser forskellige ud alt efter ventilatortype.

Driftspunkt
En ventilators driftspunkt, også kaldet arbejdspunktet, afhænger af omdrejningstal (o/min.), luftmængde og trykstigning. Hvis en ventilator kører med et konstant omdrejningstal, og trykket i systemet stiger, flyttes driftspunktet i diagrammet langs med omdrejningstalskurven mod venstre, hvilket betyder, at luftmængden mindskes. Hvis trykket derimod falder, forskydes driftspunktet langs med omdrejningstalskurven mod højre. Hvis ventilatorkurven er stejl, betyder det, at trykændringer i systemet har forholdsvis lille indvirkning på luftmængden. En trinløs ventilator reguleres normalt med funktioner til tryk- eller strømningsregulering. Det betyder, at driftspunktet ikke er bundet til omdrejningstalskurven, men at punktet kan forskydes med et lavere/højere omdrejningstal for enten at holde et konstant tryk eller en konstant strømning.

Følg os: