You are here

Udskiftning af ventilationsanlæg fra
90'erne gav 5 års tilbagebetalingstid

Kontor
Video
EcoCooler kølemaskine
Envistar Flex

Kvarteret Skomakaren | Växjö

Ved at udskifte et ældre ventilationsanlæg kunne Emilshus sænke energiforbruget med 85 000 kWh/år. Det svarer til en besparelse på 50 kWh/m²/år.

Se videoen for at finde ud af, hvordan ejendomsejeren sparede 85.000 kWh/år ved at udskifte et ventilationsaggregat fra 90'erne.

 

Spar energi med en ny ventilationsløsning

Emilshus gennemførte et energirenoveringsprojekt i en kontorbygning på 1 700 m². Med IV Produkt Designer fik de hurtigt beregninger af tilbagebetalingstiden og energibesparelsen. Beregningerne gav et godt grundlag for at træffe beslutninger om investeringen.

– Ud over at lejerne får et bedre indeklima, har vi beregnet, at det nye ventilationsanlæg vil reducere energianvendelsen med ca. 85 000 kWh/år. Energibesparelserne øger driftsnetto, hvilket også fører til en stigning i ejendommens værdi.

Marcus Arhov, Emilshus

 

Hurtig handling havde en stor effekt

Anton Andersson, ventilationsmontør hos Cretec, var med og udførte monteringen af ​​det nye ventilationsaggregat.

– Vi udskifter den gamle enhed, som er fra 1991. SFP-værdien er 3, og enheden har en varmegenvindingsgrad på mellem 40 og 50 procent, fortæller Anton.

Det tog kun tre dage at rive taget ned, løfte den gamle enhed ud og bringe den nye ind. Det nye ventilationsaggregat fra Envistar Flex-serien er udstyret med den integrerede EcoCooler-køleenhed, hvilket betød, at den gamle udendørskøleinstallation også kunne fjernes.

Anton Andersson, Cretec Installation

– På grund af den høje varmegenvinding blev tilskudsvarmen fra fjernvarme sænket med ca. 80 %. Elforbruget til ventilatorerne faldt med ca. 50 %, siger Anton Andersson

 

 
Ejendommens overflade 1 700 m2
Driftstid, ventilation 3 500 tim/år
Energianvendelse,
gammelt ventilationsaggregat*
113 000 kWh/år
Energianvendelse,
nyt ventilationsaggregat*
28 000 kWh/år
Samlet energibesparelse 85 000 kWh/år
Energibesparelse
pr. kvadratmeter
50 kWh/m2/år
Tid til udskiftning af enhed Tre dage
Payback** 5 år

*Ventilationsaggregatets energiforbrug til el og fjernvarme.

**Dette er en kontorejendom. Havde det været f.eks. en boligejendom med længere driftstid, ville tilbagebetalingstiden have været endnu kortere.

 

Vil du også udskifte et ældre ventilationsaggregat?

Bed om et tilbud

 

Mere om produkterne i dette projekt

Tak til

 

 

SE FLERE REFERENCER

Kvarteret Skomakaren | Växjö

Følg os: